• Naše vinařství se ubírá celosvětově nejvýznamnějším směr ekologického zemědělství.
  • Jsme moderní a přísně ekologicky orientované vinohradnictví. Zaměřujeme se na produkci hroznů a vín špičkové kvality. Volíme cestu přátelskou vůči životnímu prostředí.
  • Technologické postupy, které používáme v našem vinařství při výrobě vína, musí odpovídat přesně stanoveným mezinárodním kritériím Svazu IP.
  • Naší snahou je minimalizace, respektive úplné vyloučení použití hnojiv a chemických pesticidů a dále pak minimalizace použití fosilní energie.
  • Jdeme směrem Integrované produkce, syntézou tisíciletých vinařských tradic, moderních technologií a trvale udržitelného rozvoje.
Jsme nezávislí vinaři!

Vinaři, pro které je kvalita a původ produktů nade vše. Vinaři, které nezajímají marketingové průzkumy, byrokratická, lobbisty prosazovaná nařízení Evropské unie či národních institucí.

Více zde…

Start typing and press Enter to search