Vína

Velmi rozšířená odrůda. Barva rubínová až cihlově červená. Ovocná vůně. Chuť plná, nízký obsah kyselin, jemné třísloviny, hebkost, sušené švestky, brusinky, ostružiny. Vhodné k archivaci. Takové víno lze podávat bez pokrmů, k tichému obdivu jeho vůní a k posezení s přáteli. Při stolování k pečeným masům, zvěřině, pernaté zvěři, sýrům.

Rulandské modré je starobylá francouzská moštová odrůda vinné révy (Vitis vinifera). Hypotéza, že je spontánním křížencem odrůd Mlynářka (Pinot Meunier) a Tramín červený je, zdá se být, překonán výsledky novější studie, podle které je naopak Mlynářka pozdější mutací odrůdy Rulandské modré. Z výsledků genové analýzy (Carole P. Meredith, University of California, Davis, 90. léta 20. století) vyplývá, že Rulandské modré je v přímé příbuzenské linii s divokou révou Vitis vinifera, která ve Francii volně rostla ještě koncem 19. století. Tato analýza také potvrdila zásadní rozdíl mezi odrůdou Rulandské modré a odrůdami z jihu Francie, které se z velké části dostaly do Francie s řeckými osadníky.

Původní vlastí odrůdy je pravděpodobně francouzské Burgundsko. Odrůdu zde pěstovali patrně již Římané, v díle „De re rustica“ popisuje Columella (1. stol. po Kr.) odrůdu, která se dá považovat za dnešní Rulandské modré. Záznamy o existenci odrůdy jsou doloženy již ve 4. století v Burgundsku, v 7. století v Porýní a v 9. století v okolí Bodamského jezera, kam ji mimochodem nechal převézt Karel Veliký roku 881. Zmínka o odrůdách skupiny Pinot je i v díle básníka Eustache Deschampse (okolo roku 1300). Z odrůdy RM se vyráběla vynikající červená vína, která Burgundsko proslavila.

Společné